Tokyo Maeda bị biến thành người mẫu mà không hề hay biết