Điều Yuua Mikami luôn giữ kín trong tim muốn gửi tới anh em